Tenergy video konacno dostupan na YouTube!

Na Engleskom – https://www.youtube.com/watch?v=G0CEUQveMuw

Na Nemackom – https://www.youtube.com/watch?v=7ynthhadBXU

Na Francuskom – uskoro