Lepak / Free Chack

LEPAK FREE CHACK

Potpuno oslobodjen organskih materija, FREE CHACK je napravljen od 100% tečnog prirodnog kaučuka. Posle kratkog perioda sušenja, sunđer i drvo se perfektno lepe. Vrlo je lako odvajanje gume i drveta, kao i skidanje kaučuka sa sunđera.

37 ml/setu (1 boca, 1 klip, 8 sunđera za razmazivanje lepka) 90 ml/setu (1 boca, 1 klip, 16 sunđera)

Showing all 4 results